INTELIGENTNÉ MERAČE
KVALITY VZDUCHU PRE ŠKOLY.
ANTIK COVID19 AIR SENSOR
CO2 snímač
Snímače kvality ovzdušia Antik COVID19 Air Sensor odteraz ochránia deti a učiteľov v školách. Malé no inteligentné zariadenia významne znižujú riziko šírenia infekčných chorôb nielen v triedach, telocvičniach či jedálňach, ale aj vo všetkých ostatných administratívnych a verejných priestoroch. Vynikajúcou správou je, že vďaka dotácii môžu školy odteraz využívať takéto snímače bezplatne!

Pre aplikovanie dotácie vyplňte nižšie uvedený formulár.
Image happy
Castle icon
JEDNODUCHOSŤ, RÝCHLOSŤ,
ÚČINNOSŤ
Slovenskí inovátori zo spoločnosti Antik Technology v spolupráci s epidemiológmi z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach konštatujú, že eliminácia rizika šírenia infekčných chorôb je účinnou prevenciou pred nákazou vírusom COVID-19.

Princípom je, že v dobre vetraných priestoroch sa vírus šíri oveľa ťažšie. Merač preto včasným varovaním na prekročenia noriem CO2 a ďalších častíc v priestore učiteľa signálom upozorní, aby vyvetral miestnosť, čím zníži koncentráciu škodlivých plynov a zabezpečí okamžitú nápravu.
Castle icon
ZDRAVIE DETÍ V ŠKOLÁCH
JE PRIORITOU
Účinnosť snímačov už vyskúšali prvé školy a školské zariadenia na východe Slovenska. Rýchla reakcia masívneho nasadenia smart-technológií je jedným z rozhodujúcich prostriedkov v boji so šírením infekčných chorôb, vrátane COVID-19. Aj preto očakávame, že zriaďovatelia, riaditelia škôl alebo rodičia čo najskôr využijú možnosť bezplatného použiatia meračov a ochránia tak deti, pedagógov a ďalších zamestnancov škôl.
Image happy
Image happy
Castle icon
PODPORUJEME IDEÁLNE
PODMIENKY PRE ROZVOJ
Snímače sa dajú využiť nielen v boji s pandémiou, ale aj pre celkové zlepšenie pracovného prostredia a psychohygieny. Zhoršená kvalita ovzdušia znižuje pracovný výkon či sústredenie. Aj preto zariadenia neustále odosielajú údaje aj do mobilnej aplikácie, ktorá umožní zodpovedným pracovníkom vykonať okamžitú nápravu.
Castle icon
INTELIGENTNÉ A NENÁROČNÉ
Prenos všetkých potrebných údajov zabezpečuje telemetrická bezdrôtová sieť Antik SmartCity Network postavená na báze protokolu LoRaWAN. Zariadenie Antik COVID19 Air Sensor navyše nevyžaduje pripojenie na elektrickú sieť, vystačí si s batériou s niekoľkoročnou výdržou.
DOTÁCIA ZAHŔŇA:
5x SENZOR NA MERANIA KVALITY VZDUCHU
Vybavenie 5-tich tried inteligentnými meračmi kvality ovzdušia.
1x LoRaWAN Gateway
Zariadenie pre zber dát meračov kvality ovzdušia.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Merané veličiny:
Koncentrácia CO2, TVOC, Teplota, Vlhkosť
Rozmery: 64x64x40mm
Hmotnosť: 100g
Životnosť batérie: 8 rokov
Montáž zariadenia na stenu ideálne vo výške 150 cm.
Image happy
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIU
CHCEM INTEGROVAŤ INTELIGENTNÉ MERAČE KVALITY OVZDUŠIA V PRIESTOROCH MOJEJ ŠKOLY
* Vyznačené polia su povinné.
Adresa školy
Zástupca školy
Ako ste sa o nás dozvedeli?
Vaša poznámka
Niekde sa stala chyba! Skontrolujte správnosť zadaných údajov.
Vaša požiadavka o dotáciu bola zaznamenaná. Na zadaný e-mail Vám boli zaslané informácie.
Ďakujeme :)